Om Självledning

I. Att Vara Sig Själv


Lär dig att förstå dig själv. Att förstå sig själv är grunden till att förstå andra och den värld vi lever i. Lär dig vad du ska jobba med för att bli dig själv. Att vara sig själv är grunden i personlig utveckling och ledarskap. Och det gör att du kan börja leda dig själv. Leda dig själv så att du kan skapa din värld. Din värld med ditt liv och ditt öde.

Målgrupp

I. Personer som vill utvecklas. Och leva ett bättre och lyckligare liv.


II. Personer som vill utveckla sitt ledarskap. Oavsett vem du än är. Här bygger vi ledarskapsgrunden.


III. Individer som vill bli mer än gudomliga.

Syfte med Kursen

Att ge dig kunskap som gör du kan handla.

Handla genom förståelse och lärdom. Så att du kan utveckla och leda dig själv. Emot dig själv. För den du faktiskt är.


Kursen tillhandahåller kunskap. Kunskap som du måste lära dig att förstå. Och använda.

Kurspris

Pris: 1 250 svenska kronor inklusive moms per person. För onlinekurs på ca 3,5 timmars föreläsning. Att konsumera under en veckas tid.


För liveföreläsning och speciallösningar för företag gäller andra priser. Begär fakturaunderlag här.

Kursplan

  I. Självledning – Introduktion
Available in days
days after you enroll
  II. Självledning – Mänsklighet
Available in days
days after you enroll
  III. Självledning – Jaget
Available in days
days after you enroll
  IV. Självledning – Naturlig
Available in days
days after you enroll
  V. Självledning – Självuppfyllelse
Available in days
days after you enroll

Köp Kurs i Självledning

I. Att Vara Sig Själv